CMD-SSRU

我们是中医系学

欢迎来到我们的中医系- 苏老师

  Available courses

  Site announcements

  ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการจัดอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

  by อาภาภรณ์ พุฒเอก -

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
  👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการจัดอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
  👉นำโดยอาจารย์ อาจารย์ อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ
  , อาจารย์รัชนีกร สิมมาอ่อนและนักศึกษาสาขาแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 - 4
  👉ร่วมออกบูธสาขาใน "ฐาน C ฝังเข็ม" โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้วและกวาซา และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการชาสมุนไพร และแช่เท้าฟรีอีกด้วย
  👉อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
  ช่างภาพ: ณภัทร ช่างเพ็ง

  Attachment 331725626_519131177040661_4220206593806633802_n.jpg

  จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  by อาภาภรณ์ พุฒเอก -

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  👉จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนและจ่ายยาแพทย์แผนปัจจุบัน
  👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดย อาจารย์ พจ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ อาจารย์ พจ.อาภาภรณ์ พุฒเอก และนักศึกษาแพทย์แผนจีน ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและให้การตรวจวินิจฉัย รักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้วยการฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว
  👉ณ ชุมชนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  Attachment 332394477_1923779874622934_1094305164136528574_n.jpg

  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

  by อาภาภรณ์ พุฒเอก -

  大家好‼️สำหรับน้องๆที่อยากเป็นแพทย์แผนจีน มาฟังทางนี้ เปิดรับสมัครแล้วรอบ Quota✨
  👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
  👉รายละเอียด Quota
  1.ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  2.ประเภทความสามารถพิเศษ
  👉สมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566
  สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th
  👉ติดต่อสอบถามข้อมูลที่
  FB:สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  IG:tcm.ssru
  TikTok:แพทย์จีนสวนสุนันทา
  Twitter:@ssru_tcm

  Older topics...
  Courses