🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉ความเป็นมาของวิชาทุยหนา กลไกลของการรักษา ผลที่เกิดจากการรักษา ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนาข้อห้ามและข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา ฝึกวิธีการเบื้องต้นในการนวดในแต่ละท่า ในส่วนต่างๆของร่างกาย การนำทุยหนามารักษาโรคต่างๆเช่น ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจำเดือน ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ วิธีและตำแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์กลุ่มอาการ การนวดเพื่อผ่อนคลาย และการฝึกปฏิบัติทุยหนา

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

            👉History of Tuina Na massage, the mechanism oftherapeutic effect, the principles and techniquescontraindications and precautions in Tuina Na massage initialtraining in how to massage each port. In various parts of thebody, Tuina Na massage diseases such as lumbar pain, shoulderjoint inflammation. Fixed monthly pain, headaches, insomnia. How and where the treatment in accordance withthe analysis Syndrome. Massage and clinical practice.

🇨🇳(ภาษาจีน)

            👉推拿的历史、治疗机制、治疗结果、推拿按摩的姿势和技巧、推拿按摩的禁忌和注意事项、练习每个姿势的基本按摩方法、在身体的不同部位带推拿治疗腰痛、肩周炎等多种疾病经痛、头痛、失眠、按摩方法和体位按照症状聚类分析、放松按摩和推拿练习。