CMD-SSRU

我们是中医系学

欢迎来到我们的中医系- 苏老师

  Site announcements

  แพทย์แผนจีนเคลื่อนที่

  by อาภาภรณ์ พุฒเอก -

  วันที่ 17 และ 20 พฤษภาคม 2565
  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์แผนไทย-จีน
  👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดย
  อาจารย์ พจ.อาภาภรณ์ พุฒเอก
  อาจารย์ พจ.สุวรรณา หัดสาหมัด
  อาจารย์ รัชนีกร สิมมาอ่อน และคณะนักศึกษา
  👉ให้บริการปรึกษา และรักษาดูแลอาการ Long Covid – 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม ครอบแก้ว และแจกจ่ายชาสมุนไพร และยาหอมจีนให้กับประชาชน
  👉ร่วมกับสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
  👉ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  👉หากท่านใดต้องการจองคิวการรักษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ