🇹🇭(ภาษาไทย)

             👉ทฤษฎีความคิดพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง ปัญจธาตุ ลักษณะพิเศษของศาสตร์การแพทย์แผนจีน อวัยวะภายในตันและกลวง(จั้ง-ฝู่) ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายในสารจำเป็นเลือดพลังของเหลวในร่างกาย ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายในกับระบบเส้นลมปราณ สาเหตุการเกิดโรคและการดำเนินโรค การเปลี่ยนแปลงของหยินหยาง ภาวะพร่องแกร่งการดำเนินโรคจากภายนอกสู่ภายในการต่อสู้ระหว่างพลังพื้นฐานของร่างกายกับสิ่งก่อโรค หลักการรักษาและการป้องกันโรค

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

             👉Fundamental structures of Traditional Chinese Medicine including: yin-yang, five elements, Qi/Essence, Qi/Blood /Body Fluid, Zang-Fu and their dynamic inter relationships. Theory of meridians, the relationships between the internal organs and meridians, Traditional Chinese Medicine etiology and pathogenesis, yin-yang and pathological changes in the human body, principles of treatment and disease prevention.

🇨🇳(ภาษาจีน)

             👉中医基础理论是研究和阐释中医学的哲学基础、阴阳五行、藏象、气血津液、经络、病因与发病、病机及防治原则作为主要内容