🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉ทฤษฎีพื้นฐานโรคหูคอจมูกทางการแพทย์แผนจีนและวิธีการทางการแพทย์แผนจีน  หู คอ จมูก หลอดลม กล่องเสียง ทางสรีรวิทยา พยาธิวิทยา รวมถึงการป้องกันและการรักษาโรคอย่างมีระบบและมีประโยชน์กับสาขาวิชาคลินิก

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

           👉Basic theory of Chinese medicine otorhinolaryngology science and method of traditional Chinese medicine about ear, nose, pharynx, larynx physiology, pathology and disease prevention and control law of a clinical discipline.

🇨🇳(ภาษาจีน)

           👉中医耳鼻咽喉科基础理论与中医方法有关耳、鼻、咽、喉生理、病理及疾病防治规律的一门临床学科。