🇹🇭(ภาษาไทย)

          👉คำศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีนและทางวิชาการสุขภาพที่ใช้เป็นประจำ

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

          👉Introduces approximately Traditional Chinese Medicine terms and related fields commonly used.

🇨🇳(ภาษาจีน)

          👉大致介绍了常用的中医术语及相关领域。