🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉คำนิยามสาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา ความเป็นมาของการบาดเจ็บ หลักการวินิจฉัย และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุดเส้นเอ็นเคล็ด อาการเคล็ดยอก ฟกช้ำภายนอกและภายใน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์และปฏิบัติการทางคลินิกในการรักษาโรคที่พบบ่อย

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

           👉Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis for signs and symptoms concern fracture bones, joint dislocation, principles and ethics, medical ethics and clinical practice in the treatment of common diseases.

🇨🇳(ภาษาจีน)

            👉定义、病因和发病机制、治疗原则、损伤史。诊断原则和骨折综合征分析治疗。脱臼的肌腱扭伤外部和内部瘀伤通过遵守行为准则和道德规范和治疗常见病的伦理和临床实践。