รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเเละกีฬา มศว. องครักษ์