Site announcements

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

โดย อาภาภรณ์ พุฒเอก -
Number of replies: 0

大家好‼️สำหรับน้องๆที่อยากเป็นแพทย์แผนจีน มาฟังทางนี้ เปิดรับสมัครแล้วรอบ Quota✨
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
👉รายละเอียด Quota
1.ประเภทความสามารถทางวิชาการ
2.ประเภทความสามารถพิเศษ
👉สมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566
สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th
👉ติดต่อสอบถามข้อมูลที่
FB:สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
IG:tcm.ssru
TikTok:แพทย์จีนสวนสุนันทา
Twitter:@ssru_tcm