Site announcements

ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

by อาภาภรณ์ พุฒเอก -
Number of replies: 0

วันที่ 3 ก.พ. 2566
👉โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
👉ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดยอาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษาแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4
👉ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้วและกวาซา ซึ่งมีผู้มารับบริการ 20 กว่าคน
👉ณ ชุมชนตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้ขออนุญาตเผยแพร่ภาพแล้ว
ขอบคุณรูปภาพ: เพจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Attachment 329107337_580415123608570_6564636872746779081_n.jpg