Site announcements

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการจัดอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการจัดอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

โดย อาภาภรณ์ พุฒเอก -
Number of replies: 0

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนร่วมต้อนรับคณะดูงานจากโครงการจัดอบรมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข เทศบาลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
👉นำโดยอาจารย์ อาจารย์ อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ
, อาจารย์รัชนีกร สิมมาอ่อนและนักศึกษาสาขาแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 - 4
👉ร่วมออกบูธสาขาใน "ฐาน C ฝังเข็ม" โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้วและกวาซา และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการชาสมุนไพร และแช่เท้าฟรีอีกด้วย
👉อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ช่างภาพ: ณภัทร ช่างเพ็ง

Attachment 331725626_519131177040661_4220206593806633802_n.jpg