ความรู้พื้นฐาน หลักการและปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยาและเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วิชานี้เกี่ยวกับการใช้กลิ่นหอมเพื่อสุขภาพและความงาม