🇹🇭(ภาษาไทย)
            👉หลักการปรุงตํารับยา การปรับยารูปแบบต่าง ๆ ของตํารับยา  วิธีต้มยา  การรับประทานยา และเรียนรู้ตํารับยากลุ่มกระทุ้งพิษไข้-ขับเหงื่อ  ตำรับยาถ่าย-ระบาย ตํารับยาปรับประสาน ตํารับยากระจายลมร้อนตํารับยาเพิ่มความอบอุ่น ตํารับยาบํารุง รวมทั้งฝึกเขียนตํารับยา
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
            👉Principle of formulation, improving formulas dosage forms, decoction method, drug usage and studying on the formulas for release the exterior, formulas for clearing heat, formulas for draining downward, formulas for harmonize, formulas that expel dampness, formulas for warming interior cold, tonifying formulas, including formulating formulas.
🇨🇳(ภาษาจีน)
            👉组方原理、改进方剂剂型、煎法、用药及解表方、清热方、下泄方、和方方、祛湿方、温中方、补益方的研究公式,包括制定公式。