🇹🇭(ภาษาไทย)
              👉โรคที่พบบ่อยกลุ่มอาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต กลุ่มอาการทางชี่เลือด และสารน้ำในร่างกาย กลุ่มอาการทางแขนขา และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการรักษาโรคทางอายุรกรรม
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
              👉Common disease in kidney, spleen and stomach, disease in qi, blood and body fluids disharmony, limb system, and clinical practice in the treatment of the internal medicine disease.
🇨🇳(ภาษาจีน)
              👉常见病 脾胃综合症肾病综合征血气证和身体里的水肢体综合症内科治疗及临床实践。