การบ้านประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Opened: Thursday, 22 December 2022, 3:00 PM
Due: Thursday, 29 December 2022, 11:59 PM
ให้นักศึกษาตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ